Skip to main content

Tuinpark Ruigelaan

De jaren '70 bij de Ruigelaan. Eerst weiland, dan kwam de aanleg voor het volkstuincomplex, een groot hek en een parkeerplaats achter het hek en brede paden voor overpad van de boer. Vandaar het levendige boerenleven, de dieren, de hooitijd plus de vogelstand.

Complex voorzitter Peter Zoetemelk, Alberta Slootweg en Leo van Veen maken deel uit van de Beheer Commissie

Keus was groot voor een tuin. Er was echter geen belangstelling ondanks dat bij de start tuinhuizen geplaatst mochten worden. De open vlakte met gemarkeerde tuinen en betonnen vloeren werd al snel anders door de bouw van tuinhuisjes, aanleg van de tuinen en de aanleg van de Gemeentestrook die het complex omzoomde met bomen en struiken. De Ruigelaan was geboren.

Wel was het sjouwen met de butaanfles, lampjes en water van huis meenemen. Na meerdere vergaderingen kwam er een toiletgebouw met een roosterdienst voor het schoonhouden. Ook kwam er een voorziening met 3 waterputten. Zo werd de"RUIGELAAN"volwassen.Na 5 jaar vierden we het eerste lustrum met feesttent, busreis, open dagen en een receptie.Regelmatig wisselden de tuinen van huurder.De bomen werden hoger.

Na oveleg met de tuinders werd electriciteit aangelegd met aansluiting voor ieder huisje en kwam er riolering per tuin.Het is dan ook begrijpelijk dat er anno 2007 een wachtlijst is.

Zij zetten zich in voor probleeempjes en zien erop toe dat de "Ruigelaan" mooi blijft.