Skip to main content

Is een volkstuin wat voor mij?

Tuinieren is een actieve bezigheid waaraan je veel plezier kunt beleven. Het inrichten en bijhouden van het tuinhuisje en/of broeikas, samenwerken met de flora en fauna, oogsten van onbespoten groenten en bloemen, de frisse buitenlucht, sociale contacten, de gezelligheid zoals met elkaar koffiedrinken, dit alles kan veel ontspanning en voldoening geven.

Maar onderschat niet wat een volkstuin betekent. Het begint al in de winter met plannen maken voor het voorjaar. Welke zaden ga ik bestellen hoe deel ik de bedden op mijn tuin in, vruchtwisseling. Regelmatig onderhoud voorkomt dat de tuin verandert in een wildernis. Elk seizoen vereist zijn specifieke werkzaamheden, zoals spitten en mesten, zaaien en planten, onkruid wieden, harken, grasmaaien, snoeien, bladeren harken, oogsten van groenten, enz. Ook het huisje en/of broeikas vragen onderhoud zoals schoonmaken, schilderen, dakgoot en ruiten reinigen, sloot schoonhouden en nog veel meer.

Naast het bijhouden van de eigen tuin draagt elke volkstuinder bij aan het onderhoud van het tuinpark of doet werkzaamheden voor de vereniging. De vereniging kan alleen bestaan dankzij de inzet van ieder lid. Bijvoorbeeld het ’algemeen werk’, zoals de werkbeurt heet: 3 keer per jaar in groepen samen twee en een half uur werken op de zaterdagochtend aan het openbaar groen van het tuinpark. Dit kan per tuinpark verschillen.

Besef, voordat je aan een volkstuin begint, wat het inhoudt. Voor het onderhouden van een groenten of siertuin ben je snel tien uur per week kwijt, dit is jaarrond gezien. Bezoek eens een tuinpark, maak er een praatje met een volkstuinder, zij of hij kan je alles over tuinieren uitleggen. 

Natuurlijk tuinieren

De Advieslijst Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Deze lijst bevat de minst milieubelastende bestrijdingsmiddelen, hun werkzame stoffen en de aanbevolen want minst milieubelastende meststoffen. De lijst is richtinggevend voor particuliere tuinliefhebbers en heeft een verplichtend karakter voor deelnemende verenigingen/afdelingen aan het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.

→ Bekijk hier het bestand met meer informatie

Bescherm onze waterbronnen: doe het zonder pesticiden

Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met langere periodes van droogte. In combinatie met de aanwezigheid van pesticiden in de waterbronnen, zorgt dat voor een uitdaging op het vlak van drinkwaterproductie. Dat melden Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) en drinkwatermaatschappijen De Watergroep en Vitens. ‘Het water uit de kraan is zeker veilig, maar het kost steeds meer moeite om het te zuiveren. Daarom een warme oproep: doe het zonder pesticiden.’

→ Lees hier meer

Onder het maaiveld, natuur in de buurt

→ Bekijk hier het bestand